top of page

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

Wprowadzenie

1.1 Firma Centrum Tłumaczeń zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników witryny; w niniejszej polityce określono szczegóły zbierania, używania i ochrony danych osobowych otrzymywanych od osób odwiedzających stronę.

1.2 Firma Centrum Tłumaczeń zobowiązuje się do ochrony danych osobowych dotyczących swoich klientów i osób odwiedzających jej witrynę. Wejście na witrynę i korzystanie z usług jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady wykorzystywania plików cookie przez firmę na zasadach określonych w niniejszej polityce.

Zbieranie danych

2.1 Firma może poprosić użytkownika tej witryny internetowej o podanie informacji, które będzie można wykorzystać w celu skontaktowania się z użytkownikiem lub zidentyfikowania jego tożsamości. Firma Centrum Tłumaczeń gromadzi minimalną ilość danych osobowych niezbędnych do ulepszenia jej witryny i świadczonych przez nią usług.

2.2 Firma może automatycznie zbierać, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:

(a) Informacje o komputerze i odwiedzinach na tej stronie (w tym adres IP, typ/wersja przeglądarki oraz odwiedzane strony);

(b) informacje podane podczas rejestracji w witrynie lub subskrypcji powiadomień wysyłanych przez firmę (w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail);

(c) informacje dotyczące korzystania z usług lub innych transakcji zainicjowanych za pośrednictwem witryny firmy (w tym adres rozliczeniowy i dane karty kredytowej) oraz

(d) Informacje, które użytkownik zdecyduje się wysłać firmie za pomocą wiadomości osobistej.


Wykorzystanie danych

3.1 Dane osobowe zebrane za pośrednictwem witryny firmy będą wykorzystywane w celach określonych w niniejszej polityce.3.2 Firma może wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu:

(a) dostosowania swojej witryny internetowej;

(b) umożliwienia korzystania z serwisów internetowych;

(c) wysyłania powiadomień, oświadczeń i innych informacji związanych z moją firmą;

(d) dostarczania stronom trzecim zanonimizowanych informacji statystycznych o użytkownikach firmy (e) zapobiegania oszustwom i utrzymaniu bezpieczeństwa swojej witryny;

i (f) weryfikowania zgodności z zasadami użytkowania witryny firmy.

3.3 Użytkownik może regulować ustawienia prywatności, aby ograniczyć działania śledzenia behawioralnego w Internecie.


Ujawnianie danych

4.1 Firma może ujawniać dane osobowe użytkownika wyłącznie z powodów określonych w tej polityce.

4.2 Firma może ujawnić dane osobowe: użytkownika:

(a) gdy jest to wymagane przez prawo;

(b) w celu egzekwowania lub obrony praw firmy.

(c) Z wyjątkiem przypadków wyjaśnionych w niniejszej polityce, firma nie będzie przekazywać danych osobowych użytkownika stronom trzecim.


Przechowywanie danych

5.1 Procedury przechowywania danych wdrożone przez firmę mają na celu zapewnienie, że spełnia ona swoje zobowiązania prawne związane z przechowywaniem i usuwaniem danych osobowych.

5.2 Dane osobowe przetwarzane z jakiegokolwiek powodu nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu.

5.3 Firma będzie przechowywać dokumenty zawierające dane osobowe:

(a) gdy jest to wymagane przez prawo i

(b) w celu egzekwowania i ochrony swoich praw.


Bezpieczeństwo danych

6.1 Transmisja informacji przez internet nigdy nie jest w pełni bezpieczna.

6.2 Firma podejmie uzasadnione starania, aby zapobiec utracie lub niepoprawnemu wykorzystaniu danych osobowych użytkownika (w tym m.in. wdrożenie certyfikatów SSL).


Poprawki

7.1 Firma może od czasu do czasu uzupełniać lub aktualizować tę politykę, publikując nową wersję na swojej witrynie.

7.2 Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w treści tej polityki.


Pliki cookie

8.1 Firma może przechowywać pliki cookie w przeglądarce użytkownika odwiedzającego jej witrynę.

8.2 Zablokowanie plików cookie uniemożliwi korzystanie z niektórych elementów witryny firmy.


Witryny stron trzecich

9.1 Witryna firmy może zawierać łącza do witryn stron trzecich, które nie są własnością, ani nie znajdują się pod kontrolą firmy.

9.2 Użytkownik powinien przeczytać politykę prywatności każdej odwiedzanej witryny.


Dane kontaktowe firmy

10.1 Z firmą można się skontaktować:

(a) za pomocą formularza kontaktowego;

(b) drogą pocztową, pisząc na adres

ul. Aleje Jerozolimskie 1

Lubań, Dolnośląskie 59-800;

(c) telefonicznie pod numerem 501 565 716; i

(d) pisząc na adres e-mail angelika.andrzejewska22@gmail.com.

Dowiedz się więcej
Polityka prywatności: Polityka prywatności
bottom of page